Tegelzetter

 

Vereisten

De volgende vereisten moeten vervuld zijn voordat je als tegelzetter aan de slag kan:

a. Goede kennis van het repareren van wat dan ook

b. Goede kennis van het gebruik van uw elektrisch gereedschap

c. Goede hand-oog coördinatie en fysiek uithoudingsvermogen

d. Goede persoonlijke hygiëne

e. Grote vaardigheid met getallen

f. Bekwaamheid om verschillende gereedschappen goed te bedienen.

Als tegelzetter moet je je ook aan enkele regels houden:

a. Niets repareren of aanraken buiten de pijnloze methode.

b. bega geen fout in onrealistische perfectie

c. Geen schade aanrichten op welke manier dan ook.

d. zeer hoge normen voor het werk uitzenden

e. Laat geen lichaam of machines in contact komen met het werk

f. Proberen de problemen op te lossen zodra ze zich voordoen

g. Zorg dat je goed gekwalificeerd bent voor de baan

Het is een tegelzetter functieomschrijving die moet worden vervuld door een persoon die een aantal specifieke checklist moet volgen. Het is om ervoor te zorgen dat de potentiële werkgever zijn kostbare tijd en inspanningen niet zal verliezen aan enkele ondoordachte taken. Het werk van een tegelzetter kan soms vrij eentonig zijn, en soms zelfs belastend. Een persoon moet een goed gevoel van onafhankelijkheid hebben en over een groot fysiek uithoudingsvermogen beschikken. Hij moet in staat zijn zware gewichten te tillen. Hij moet ook aanleg hebben voor het nauwkeurig kiezen en plaatsen van kleine steentjes of bolletjes. Een goed geheugen is ook belangrijk voor een tegelzetter. Zijn vermogen om zich gedurende lange perioden te concentreren moet worden gecontroleerd.

relevantie

In zijn functie moet de tegelzetter normen toepassen en productievriendelijke plannen maken om het gegeven project te voltooien. Hij moet de plannen nauwgezet volgen en de correcte werking van de producten beheren. Het kan ook zijn dat hij gebruik moet maken van verschillende technische processen om de kwaliteit van de producten te waarborgen.

Bovendien moeten tegelzetters goed op de hoogte zijn van de kwaliteit van documentatie en rapporten. Hij moet ook omgaan met de leveranciers en klanten, en moet een goede relatie met hen opbouwen. Bovendien kan het nodig zijn dat hij communiceert met het hoofdkantoor of het productieteam.

Het is duidelijk dat het beroep van tegelzetter geen peulenschil is. Maar met de juiste bekwaamheid, ijver en vaardigheid kan een tegelzetter er wel degelijk een aangename carrière van maken.

Lees meer:

Tegels

Tegelhandel